A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Ярославецька початкова школа
Кролевецької міської ради Сумської області

Моніторинг якості освіти

Результати навчальних досягнень учнів

Упродовж навчального року вдосконалювалася система оцінювання навчальних досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з навчальних предметів у 2-му класі (з ІІ семестру), у 3-9-их  класах –за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, у 1-му та 2-му класах (І семестр) – вербальне.

У 2018/2019 навчальному році традиційно освітній процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини, як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження профільного навчання та додаткових годин на вивчення окремих предметів.

За підсумками 2018/2019 навчального року  із 43 учнів 1-9-х класів:

 • 6 учнів 1-го класу оцінені вербально;
 • 37  учнів 2-9-х класів атестовані з усіх предметів за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних предметів;
 • 40 учнів переведено до наступних класів;
 • 3 учні 2-9-х класів нагороджені Похвальними листами;
 • 3 учні 9-го класу отримали свідоцтво про здобуття базової  середної освіти

Рік

Кількість  учнів

Оцінено вербально

Початковий

рівень

%

Середній

рівень

%

Достатній

рівень

%

Високий

рівень

%

2017/2018

40

11

0

0

17

42,5

8

20

4

10

2018/2019

43

6

0

0

19

44,2

15

34,9

3

7

Таким чином, якість навчальних досягнень учнів зросла в порівнянні з минулим навчальним роком. Але серед значних недоліків у роботі вчителів-предметників слід зазначити, що деякі учні школи  мають початковий рівень навчальних досягнень при тематичному оцінюванні за 12-бальною шкалою. Слід розробити кожному вчителеві систему заходів, направлених на підвищення ефективності роботи педагогів в напрямку підвищення якості освіти.

 

Результати державної підсумкової атестації

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979, та підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 22.08.2018 № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2018 за № 1030/32482, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 № 59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2019 № 116 «Про внесення змін до додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 року № 59», враховуючи листи Міністерства освіти і науки України від 27.03.2019 № 1/9-196 «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році», від 23.01.2019 № 1/9-41 «Про методичні рекомендації щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2018/2019 навчальному році», куруючись листом Департаменту науки і освіти Сумської облдержадміністрації від 31.01.2019 №04.1-13/507 «Про державну підсумкову атестацію», наказом відділу освіти Кролевецької РДА від 18.04.2019 № 89-ОД «Про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти району в 2018-2019 навчальному році» та наказу по Ярославецькій ЗОШ І-ІІ ступенів від 22.04.2019р. № 40-ОД «Про проведення державної підсумкової атестації в 2018-2019 навчальному році» в період з 14 травня по 11 червня 2019 року в школі було проведено державну підсумкову атестацію учнів 4-го та 9-го класів.

З метою якісної організації проведення державної підсумкової атестації 4, 9-х класів  у школі були проведені наступні заходи:

 • своєчасно складений розклад проведення державної підсумкової атестації;
 • своєчасно складені розклади роботи атестаційних комісій;
 • подані на затвердження склади державних атестаційних комісій до відділу освіти Кролевецької РДА;
 • підготовлені матеріали відповідно до  нормативних документів щодо проведення державної підсумкової атестації;
 • оформлений стенд “Державна підсумкова атестація – 2019”
 • з педагогічними працівниками школи, з учнями та їх батьками було проведено у січні-лютому 2019 року збори, наради, засідання щодо вивчення нормативних документів Міністерства освіти  і науки України, Департаменту науки і освіти, міського відділу освіти  про порядок закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

            У  школі в 2018/2019 навчальному році в 4-му класі навчалося 3 учні.

Тексти контрольних робіт з української мови та математики були складені учителями початкових класів, погоджені методичним об’єднанням вчителів початкових класів закладу освіти відповідно до навчальних програм початкової школи і охоплювали матеріал 4-х класів на кінець навчального року за рекомендаціями, визначеними листом Міністерства освіти і науки України.

Порядок проведення державної підсумкової атестації відповідав нормативним вимогам щодо проведення ДПА початкової школи. На проведення кожної підсумкової контрольної роботи відводилась 1 академічна година (шкільний урок): 5 хвилин – на організацію класу та пояснення змісту роботи і 35 хвилин –  на її виконання.

З 3-х учнів 4-го класу звільнених від ДПА не було.

Результати наступні:

Навчальний предмет

Кількість учнів 4 класу

Складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий                                      1-3 бала

середній                                                     4-6 балів

достатній                                           7-9 балів

високий                                                      10-12 балів

1

Українська мова

3

3

-

-

-

3

2

Математика

3

3

-

-

1

2

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів під час перевірки підсумкових контрольних робіт здійснювалося відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України.

Під час аналізу результатів підсумкових контрольних робіт були визначені шляхи вирішення проблеми щодо ліквідації типових помилок, допущених в підсумкових контрольних роботах  з української мови та математики, а саме:

 • ретельніше повторювати пройдений матеріал у другому семестрі;
 • систематично проводити роботу над помилками після написання контрольних та домашніх робіт;
 • активізувати пошуки і впровадження нових сучасних методів та педагогічних технологій  у навчанні учнів початкової школи з основних предметів;
 • постійно використовувати особистісно-орієнтований та диференційований підхід у навчанні учнів початкових класів на кожному уроці.

У терміни згідно затвердженого розкладу в школі була проведена державна підсумкова атестація учнів 9-х класів на свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Державна підсумкова атестація за курс базової загальної середньої освіти учнів 9-х класів проводилась з трьох предметів: з української мови (диктант),  математики (інтегрованого іспиту з алгебри та геометрії), біології. Рішення щодо вибору біології було прийнято на засіданні педагогічної ради. З 3-х учнів 9-го класу звільнено від ДПА за станом здоровя не було.

Результати наступні:

 

Навчальний предмет

Загальна кількість учнів 9-х класів

Кількість учнів, звільнених від проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий                                      1-3 бала

середній                                                     4-6 балів

достатній                                           7-9 балів

високий                                                      10-12 балів

1

Українська мова

3

-

3

0

-

2

1

2

Математика

3

-

3

0

2

1

-

2

Біологія

3

-

3

0

1

2

-

 

         На підставі вищевикладеного можна зробити висновки про рівень організації та проведення ДПА:

 • в закладі було проведено належну роботу з підготовки до державної підсумкової атестації учнів випускних класів;
 • вчителі-предметники забезпечили виконання державних програм з навчальних предметів;
 • протягом ІІ семестру велося систематичне повторення навчального матеріалу з навчальних предметів;
 • діяльність педагогічного колективу була спрямована на успішне завершення навчального року  та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9-х класів.

Виходячи з вищезазначеного, у 2019/2020 навчальному році слід продовжити роботу з підвищення якості підготовки учнів до ДПА, запроваджуючи різнорівневі тестові технології.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора